FANDOM


Chody jakimi poruszają się konie. W naturze są cztery podstawowe: stęp, kłus, galop i cwał. Podczas odpoczynku kon najchętniej stepuje, a w trackie ucieczki lub zabawy - galopuje.

Wszystkie elementy (8)