FANDOM


Lonża - jedena z podstawowych akcesori przy nauce począkowego adepta jazdy konnej. Jest to długa na 5 do 8 metrów lina, która przypinana jest do ogłowia konia. Pozwala ona instruktorowi panować nad koniem, a uczniowi ułatwia naukę utrzymania równowagi na koniu, prawidłowego dosiadu itd. Lonży używa się także podczas zawodów woltyżerki, na hipoteramii i podczas występów akrobatów cyrkowych. W tych przypadkach ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa jeźdźcą, np. zapobiegania ewentualnego zbuntowania się konia.

Innym zastosowaniem lonży jest trenowanie konia bez jeźdźca. Takie postepowanie to lonżowanie, czyli prowadzenie konia po obwodzie koła. Jazda na lonży jest stosowany u młodych koni, jako trening i u starszych zwierzat, które potrzebują więcej ruchu.