Fandom

Koniopedia

Szereg

114stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

005.jpg
Szereg - rodzaj przeszkody w konkursie Skoków przez przeszkody. To dwie lub wiecej przeszkody jednoczłonowe oddalone od siebie od 7 do 12 metrów. Pomiędzy przeszkodami koń wykonuje zwykle jedno lub dwa foule, czyli kroki galopu. Podczas konkursów skoków przez przeszkody, szeregi stanowią w całości oddzielne przeszkody, a ich człony oznaczane są kolejno literami (A, B, C...). Błędy na poszczególnych członach szeregów karane są punktami karnymi oddzielnie, ale w przypadku odmowy skoku lub wyłamania, należy powtórnie pokonać cały szereg. Wyjątek stanowią niektóre konkursy specjalne i szeregi zamknięte.

Szeregi wymagają od konia dobrej techniki skoku, uwagi, szybkości reakcji, koordynacji ruchów i równowagi, a od jeźdźca podobnych umiejętności, idących w parze z wytrenowaniem konia. Zastosowanie w szeregu przeszkód szerokich, jak okser, wraz z pionowymi, jak stacjonata, wymaga od konia umiejętności rozciągnięcia się w skoku, a potem skrócenia się (lub odwrotnie).

Szeregi mogą być ustawione z przerwą na jedno lub dwa foule (kroki galopu) konia.


Ponadto, w zależności od ilości członów. Mogą być podwójne, potrójne itd. Do specjalnych rodzajów szeregów należą:


  • szeregi zamknięte – w kształcie kwadratowej, sześciokątnej, albo podobnej zagrody, z której nie da się wyjechać, a jedynie wyskoczyć; mogą być w formie przeszkód na wskok-wyskok;
  • szeregi częściowo zamknięte i częściowo otwarte – składają się z części zamkniętej i części otwartej.


Skok.......jpg

Skok przez potrójny szereg.

Więcej w Fandom

Losowa wiki